Các codec sử dụng nhiều kỹ thuật tính toán cao cấp để nén dữ liệu video, nhưng có hai kỹ thuật nén cơ bản cần phải hiểu, nén không gian (spatial compression) và nén thời gian (temporal compression). Spatial compression là một kỹ thuật giúp tiết kiệm không gian bên