Tại sao Clarice Starling lại là một trong những nhân vật nữ tiêu biểu nhất mọi thời đại? Nếu xem cô ấy là con người chứ không phải một món đồ, hắn sẽ không nhẫn tâm hủy hoại cô ấy như thế. (“If he sees her as a person and