Quentin Tarantino là một trong những người làm phim xuất sắc nhất trong khoản viết thoại, chủ yếu là vì thoại của ông ấy luôn bao gồm 3 yếu tố được liệt kê dưới đây. Nếu bạn là người yêu thích những bộ phim với những nhân vật lanh lợi,