Dưới đây là một lời khuyên nhỏ có vẻ cơ bản, nhưng là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại trong việc thu âm của bạn. Nếu bạn chỉ biết một điều trong việc thu âm cho video là: giữ microphone ở gần chủ thể. Thì bài