Với các độ dài tiêu cự từ 8.5mm đến 500mm, bạn sẽ chọn sử dụng loại ống kính nào. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc thu hẹp các lựa chọn và giúp bạn chọn được ống kính lý tưởng nhất và cách tận dụng thế mạnh của chúng