Flyer là cách tiếp cận phổ biến nhất trong hoạt động marketing, do đó được các agency hay thương hiệu thuê thiết kế khá nhiều. Nhưng đặc trưng thiết kế Flyer là gì ? và 03 bí quyết nào giúp bạn thiết kế được những flyer thu hút nhất ?