Các vị trí camera khác nhau có thể giúp kể câu chuyện của bạn Chụp từ trên cao hoặc thấp hơn, cũng như từ tầm mắt Quay phim từ các vị trí khác nhau xung quanh đối tượng Đảm bảo rằng người thuyết trình hoặc các diễn viên của bạn