Bạn đã bao giờ cảm thấy khó có từ ngữ nào để diễn tả những gì bạn đang cảm thấy hoặc quan điểm bạn đang làm? Tỷ lệ cược là bạn có thể đã chuyển sang sử dụng cường điệu. Cường điệu được sử dụng trong các cuộc trò chuyện thông thường,