Nếu liên tưởng thiết kế UI UX như bạn đang xây nên một công trình kiến trúc, thì wireframe là bước đầu tiên đặt nền móng cho sự hoàn hảo của nó trước khi thực thi. Vậy, wireframe là gì ? và có công cụ thiết kế wireframe nào tiện