Đề xuất của Pantone cho năm 2021: một câu chuyện về màu sắc kết hợp giữa sức sống và nghị lực. Chúng là những thứ mà chúng ta cần để vượt qua những thách thức của năm 2020, và năng lượng tích cực sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta